Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 13. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 30. května 2019 v 10 hodin se koná 13. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko v Hradské restauraci (Šumický pivovar), Viničné Šumice 389, 664 06 Viničné Šumice.

Program:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání
5. Volba orgánů DSO Šlapanicko
6. Roční účetní závěrka DSO Šlapanicko za rok 2018
7. Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2018
8. Členské příspěvky na rok 2020
9. Informace o projektu sítě cyklostezek
10. Setkání starostů a Informace o činnosti Centra společných služeb
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

Dokumenty:

Pozvánka na VH č. 13

Návrh závěrečného účtu DSO 2018

Zpráva o výsledku hospodaření 2018