Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Šlapanicko - předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu

Logo_EU_FS_SFZP.jpg

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, získají členské obce domácí kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu.

Bližší informace o tomto projektu si můžete přečíst zde.

---

Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů

Logo_EU_FS_SFZP.jpg

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, získají členské obce nádoby na tříděné odpady.

Bližší informace o tomto projektu si můžete přečíst zde.

-----

Projekt výstavby cyklostezek

V současné době dobrovolný svazek realizuje projekt „Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na Šlapanicku: Jiříkovice - Blažovice, Kobylnice - Prace“ zahrnující tyto úseky:

  • D5 02 Jiříkovice – Blažovice
  • D42   Kobylnice – Prace;

Předpokládaný termín ukončení realizace: září 2021. Náklady na výstavbu: 18 924 310,07 Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Popis projektu najdete zde. 

-----

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Svazek 27 obcí z ORP Šlapanice, podílejících se na společných projektech. V současné době svazek zapojen do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je novou aktivitou Svazu měst a obcí České republiky.

Na území DSO Šlapanicko jsou poskytovány tyto veřejné služby.