Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Projekt výstavby cyklostezek

V roce 2022 Dobrovolný svazek zahájil realizaci projektu „Výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko: Etapa Pozořicko I“ zahrnující 4 úseky cyklostezek na Pozořicku.

Předpokládaný termín ukončení realizace: duben 2023. Náklady na výstavbu: 30 163 486,56 Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Popis projektu najdete zde.

V letech 2019 - 2020 realizoval svazek s finanční podporou Evropské unie výstavbu 1. etapy cyklostezek na Šlapanicku a v roce 2021 výstavbu 2. etapy cyklostezek na Šlapanicku.

-----

Šlapanicko - předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu

Logo_EU_FS_SFZP.jpg

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, získají členské obce domácí kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu.

Bližší informace o tomto projektu si můžete přečíst zde.

---

Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů

Logo_EU_FS_SFZP.jpg

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, získají členské obce nádoby na tříděné odpady.

Bližší informace o tomto projektu si můžete přečíst zde.

-----

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Svazek 27 obcí z ORP Šlapanice, podílejících se na společných projektech. V současné době svazek zapojen do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je novou aktivitou Svazu měst a obcí České republiky.

Na území DSO Šlapanicko jsou poskytovány tyto veřejné služby.