Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který sdružuje celkem 27 obcí z našeho regionu, zahájil v roce 2019 stavbu první etapy cyklostezek. V současné době se dokončují 4 úseky:

  • Šlapanice – Brno-Slatina
  • Ponětovice – Kobylnice
  • Kobylnice – Sokolnice
  • Sokolnice – Telnice

Rozpočet stavebních prací na první etapě je 49,6 mil. Kč, na akci se podařilo prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získat dotaci z Evropských fondů ve výši 90 % uznatelných nákladů. Na dofinancování se podílejí členské obce svazku, přes jejichž území cyklostezky procházejí, a také Jihomoravský kraj a Město Brno.

Pokud nenastanou žádné komplikace, stavba bude dokončena v předstihu k 30.6.2020. Pak přijde na řadu kolaudace, majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou, vyúčtování dotace a další nezbytné administrativní kroky, nutné ke zdárnému ukončení celé akce.

V těchto dnech se také rozbíhají práce na přípravě realizace II. etapy cyklostezek na Šlapanicku, která zahrnuje dva úseky: Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace. I na tuto akci je příslib dotace z EU, zbytek pokryjí příspěvky čtyř jmenovaných obcí. Začátkem května jsme obdrželi pravomocné stavební povolení a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele této etapy. Její předběžný rozpočet je 32,4 mil. Kč. Svazek bude rovněž vybírat banku na předfinancování celé stavby. Její zahájení plánujeme na podzim tohoto roku a ukončení k 30.6.2021.

Souběžně s tím probíhá příprava cyklostezek na Pozořicku. Dokončují se projekty, připravuje se žádost o územní rozhodnutí a také o dotaci. Tyto cyklostezky propojí obce Podolí, Velatice, Tvarožná, Sivice, Pozořice a Kovalovice. Předpokládaný termín zahájení stavby je v roce 2021. Záleží to hlavně na tom, jak rychle se podaří získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků, stavební povolení a také potřebné finanční prostředky.

Jak již bylo řečeno v úvodu, investorem cyklostezek je Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který v současné době intenzivně pracuje na přípravě a realizaci všech tří zmiňovaných etap. Věříme, že už letos v létě využijí cyklostezky I. etapy nejen cyklisté, ale i bruslaři, maminky s kočárky a chodci ke sportu a výletům do okolí. Přejeme vám příjemnou chůzi nebo jízdu (doufáme, že už bez roušek...)