Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (DSO) vloni dokončil stavbu druhé etapy cyklostezek na Šlapanicku. Součástí této etapy jsou trasy Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice - Prace, které byly slavnostně otevřeny 16. září 2021. Stavba tím sice skončila, ale pak následovalo ještě vyřízení všech potřebných administrativních záležitostí včetně kolaudace a vyúčtování dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsme odevzdali před Vánocemi  a dotace nám byla proplacena na konci března. 

Od 1. ledna 2022 má naše DSO nově 30 členů. K původním 27 přistoupily obce Mokrá - Horákov, Střelice a Troubsko.

Od října do ledna jsme řešili problémy spojené s námitkami účastníků stavebního řízení na stavbu I. etapy cyklostezek na Pozořicku, která spojí Brno-Líšeň, Podolí a Velatice a Tvarožnou a je už třetí etapou našich cyklostezek. Po jejich vyřešení bylo stavební povolení vydáno 16. února 2022. Po nabytí právní moci jsme jej doložili jako poslední dokument k žádosti o dotaci a čekáme na vydání rozhodnutí o jejím poskytnutí.

Prakticky současně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Po jeho vyhodnocení bude provedeno výběrové řízení na banku, která bude stavbu financovat. Po jeho skončení bude podepsána smlouva se zhotovitelem a může začít stavba. Plánujeme to v průběhu měsíce května nebo června podle toho, jak rychle se podaří všechno potřebné vyřídit. Dokončení plánujeme do 30.4.2023.

Už v září jsme podali žádost o územní rozhodnutí na stavbu II. etapy cyklostezek na Pozořicku, která se týká obcí Tvarožná, Sivice, Pozořice a Kovalovice. Po vydání rozhodnutí budeme i na tuto etapu žádat o dotaci.

Od podzimu 2021 se také realizuje projekt zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů, do kterého se zapojilo město Šlapanice a dalších 6 obcí našeho DSO. Občané dostali zdarma popelnice, do kterých mohou ukládat tříděný odpad přímo doma a svozová firma je bude odvážet od jejich nemovitostí.

Jen tak pro zajímavost – jedná se o nákup 12.634 popelnic, dále o velkoobjemové kontejnery, štěpkovač a potřebný hardware a software pro svozová vozidla a také pro obce. Na jejich nákup máme přislíbenou dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů.

Kromě popelnic obdrží občané obcí zapojených do projektu kompostérů zdarma nádoby pro uložení bioodpadu.

Z dotace se rovněž financovala výsadba aleje Tuřanka ve Šlapanicích, kde bylo vysázeno 91 stromů, převážně ovocných.

Zároveň pracujeme na přípravě dalších tras cyklostezek na Pozořicku (aktuálně na úseku Velatice – Mokrá – Horákov), na Ostopovicku a v okolí Moravan.

Rudolf Staněk a Miroslava Poštolková, DSO Šlapanicko