Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, získají členské obce domácí kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje.

Do projektu jsou zapojeny členské obce Kobylnice a Sokolnice. Jedná se o nákup celkem 300 ks kompostérů.

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů.

Logo_EU_FS_SFZP.jpg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.