Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Třetí Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, proběhlo v úterý 30. 5. 2017 v 10:00, jako součást jednání svolané Valné hromady DSO Šlapanicko na Městském úřadě Šlapanice v Brně. Setkání se zúčastnili starostky a starostové členských obcí. Program jednání se skládal z přednesení zprávy o činnosti CSS, zástupcům obcí byly představeny také výstupy z analýzy přínosů CSS a následně vyhodnocení dotazníků spokojenosti s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb. Závěrem se projednaly také nové podněty a návrhy na změny ve fungování a zajišťování služeb prostřednictvím CSS.