Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 9. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 9 hodin se koná 9. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko, v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (3. NP), pracoviště Opuštěná 9/2, Brno.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2018
 6. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2019 - 2022
 7. Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 8. Informace o projektu integrované sítě cyklostezek
 9. Informace o činnosti Centra společných služeb
 10. Diskuse
 11. Závěr

Dokumenty: