Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 8. Valnou hromadu DSO

V úterý 30. května 2017 v 10 hodinna se koná 8. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko, v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (3. NP), pracoviště Opuštěná 9/2, Brno.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Roční účetní závěrka DSO Šlapanicko za rok 2016
 6. Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2016
 7. Členské příspěvky na rok 2018
 8. Smlouvy o smlouvě budoucí (Brněnská pole Invest, s.r.o., R. Jarušek)
 9. Informace o projektu sítě cyklostezek
 10. Informace o činnosti Centra společných služeb
 11. Diskuse
 12. Závěr

Dokumenty: