Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 23. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 15. června 2023 v 10:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Roční účetní závěrka DSO Šlapanicko za rok 2022
 6. Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2022
 7. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 8. Vyřazovací protokol majetku
 9. Členské příspěvky na rok 2024
 10. Cyklostezky Pozořicko
 11. Příprava dalších projektů cyklostezek
 12. Projekt Nový domov – dodatek ke smlouvě s obcí Blažovice
 13. Asociace DSO
 14. Energetická společenství a komunitní energetika
 15. Diskuse
 16. Závěr

Dokumenty: