Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 22. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 ve 14:30 hodin v restauraci Panský pivovar v Sokolnicích.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Volba předsedy DSO Šlapanicko
 6. Volba místopředsedy DSO Šlapanicko
 7. Volba Rady DSO Šlapanicko
 8. Volba Kontrolní komise DSO Šlapanicko
 9. Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2023
 10. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2024–2026
 11. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 12. Cyklostezky
 13. Diskuse
 14. Závěr

Dokumenty: