Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 21. Valnou hromadu DSO

V úterý 31. května 2022 ve 13:00 hodin v restauraci Panský pivovar v Sokolnicích.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Roční účetní závěrka DSO Šlapanicko za rok 2021
 6. Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2021
 7. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 8. Členské příspěvky na rok 2023
 9. Cyklostezky Šlapanicko II
 10. Cyklostezky Pozořicko I
 11. Příprava projektu cyklostezky Střelice – Troubsko – Ostopovice – Brno
 12. Projekt Nový domov – dodatek ke smlouvě Sokolnice
 13. Spolupráce dobrovolných svazků obcí v Jihomoravském kraji, nominace do výboru DSO
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

Dokumenty: