Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Ve úterý 21. prosince 2021 v 9 hodin se koná 20. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko v zasedací místnosti městského úřadu Šlapanice v Brně, Opuštěná 9/2.

Program:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
  6. Různé
  7. Závěr