Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 19. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 v 10 hodin se koná 19. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko v zasedací místnosti městského úřadu Šlapanice v Brně, Opuštěná 9/2.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Přijetí nových členů DSO
 6. Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2022
 7. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2023–2025
 8. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 9. Deklaraci dobrovolných svazků obcí o strategické meziobecní spolupráci ve funkčních mikroregionech
 10. Informace o realizovaných projektech
 11. Setkání starostů CSS
 12. Různé
 13. Závěr

Dokumenty: