Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 17. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 3. června 2021 v 10 hodin se koná 17. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko v zasedací místnosti městského úřadu Šlapanice
v Brně, Opuštěná 9/2.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Roční účetní závěrka DSO Šlapanicko za rok 2020
 6. Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2020
 7. Členské příspěvky na rok 2022
 8. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 9. Informace o projektu sítě cyklostezek
 10. Smlouvy k projektu Nový domov
 11. Setkání starostů a projekt Centra společných služeb
 12. Diskuse
 13. Závěr

Dokumenty: