Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 18. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 9. září 2021 v 11 hodin se koná 18. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko v zasedací místnosti městského úřadu Šlapanice v Brně, Opuštěná 9/2.

Program:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Dodatky č. 2 ke Smlouvám o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka“
  6. Smlouvy o vzájemné spolupráci a financování projektu „Šlapanicko – zavedení door‐to‐door systému svozu tříděných odpadů“
  7. Smlouvy o vzájemné spolupráci a financování projektu projektu „Šlapanicko – předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu“
  8. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2022 - 2025
  9. Diskuse
  10. Závěr

Dokumenty: