Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 16. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 v 11 hodin se koná 16. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko ve sportovní hale Jiříkovice, ul. Za Humny.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Volba člena Rady DSO
 6. Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2021
 7. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2022–2025
 8. Výkup pozemků pod cyklostezkou
 9. Centrum společných služeb
 10. Informace o projektu integrované sítě cyklostezek
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

Dokumenty: