Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 15. Valnou hromadu DSO

V úterý 2. června 2020 v 9:30 hodin se koná 15. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko v zasedací místnosti městského úřadu Šlapanice v Brně, Opuštěná 9/2.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Volba člena kontrolní komise
 6. Roční účetní závěrka DSO Šlapanicko za rok 2019
 7. Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2019
 8. Členské příspěvky na rok 2021
 9. Rozpočtová opatření
 10. Smlouva o spolupráci a spolufinancování – cyklostezky Pozořicko
 11. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka“
 12. Informace o projektu sítě cyklostezek
 13. Setkání starostů a projekt Centra společných služeb
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

Dokumenty:

Pozvánka na VH č. 15
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Inventarizační zpráva za rok 2019