Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 14. Valnou hromadu DSO

V úterý 26. listopadu 2019 ve 13 hodin se koná 14. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (3. NP), pracoviště Opuštěná 9/2, Brno.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Rozpočet DSO Šlapanicko na rok 2019
 6. Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2020
 7. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2021 – 2024
 8. Centrum společných služeb, Setkání starostů
 9. Informace o projektu integrované sítě cyklostezek
 10. Propagační materiály DSO
 11. Informace o čipování a odchytu psů
 12. Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví
 13. Dotační možnosti pro obce a DSO
 14. Diskuse
 15. Závěr

Dokumenty: