Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 12. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 10 hodin se koná 12. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (3. NP), pracoviště Opuštěná 9/2, Brno.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2019
 6. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2020 – 2023
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 8. Přistoupení obce Babice nad Svitavou do DSO Šlapanicko
 9. Centrum společných služeb, GDPR
 10. Informativní zpráva o projektu integrované sítě cyklostezek
 11. Metodická podpora odboru dozoru a kontroly MV ČR
 12. Diskuse členů valné hromady
 13. Závěr

Dokumenty: