Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 11. Valnou hromadu DSO

V úterý 19. června 2018 ve 13:30 hodin se koná 11. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko, v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (3. NP), pracoviště Opuštěná 9/2, Brno.

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Roční účetní závěrka DSO Šlapanicko za rok 2017
 6. Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2017
 7. Členské příspěvky na rok 2019
 8. Informace o projektu sítě cyklostezek
 9. Informace o činnosti Centra společných služeb a aktuality v oblasti GDPR
 10. Diskuse
 11. Závěr

Dokumenty: