Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Pozvánka na 10. Valnou hromadu DSO

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 9:30 hodin se koná 10. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko, v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (3. NP), pracoviště Opuštěná 9/2, Brno.

Program:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Změna stanov DSO Šlapanicko – doplnění činnosti spojené s GDPR
  6. Dodatek č. 2 smlouvy o vzájemné spolupráci DSO Šlapanicko a SMOČR
  7. Různé (GDPR, nabídka elektronických úředních desek)
  8. Diskuse
  9. Závěr

Dokumenty: