Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

Náš Dobrovolný svazek Šlapanicko se zapojil do podpory projektu Nový domov, což je pobytová služba pro osoby s postižením autistického spektra. Nový domov bude realizován v Mokré-Horákově,  a to i díky podpoře obcí z našeho svazku. Projekt zastřešuje nezisková organizace Tady to mám rád, z.s., jejímž posláním je zlepšení povědomí o autismu, změna míry společenské tolerance v přijímání lidí s autismem a zlepšení kvality života dospělých lidí s autismem a jejich rodin.

Obce svazku byly osloveny prostřednictvím ORP Šlapanice, náš svazek odeslal členským obcím žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci a návrh smlouvy. Také jsme pro spolek Tady to mám rád, z.s. připravili online přehled, do kterého je možné vkládat informace o tom, které obce a v jaké formě poskytly příspěvek. Mnoho obcí po seznámení s projektem zvolilo formu daru.

Děkujeme všem, kdo projekt podpořili a jsme rádi, že jsme i my mohli být nápomocni. K dnešnímu dni (26.4.2021) je obcemi schváleno nebo přislíbeno celkem 2,1 mil. Kč. Další obce budou žádost o podporu teprve projednávat.

Bližší informace o tomto projektu a spolku Tady to mám rád najdete na stránkách https://www.tadytomamrad.cz/ a také na jejich Facebooku https://www.facebook.com/tadytomamradz.s/ 

Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko