Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

V průběhu roku 2020 i v předešlých letech probíhala na setkání starostů našeho svazku diskuse na téma společného řešení svozu odpadů. Některé obce jsou spokojeny se stávajícími dodavateli a některé už méně, navíc ceny za svoz a likvidaci odpadů v posledních letech rostou, a proto jsme se zajímali o to, jak to řeší jiné obce nebo jiné sesterské svazky, abychom využili jejich zkušenosti a sdíleli jejich dobrou praxi.

V mnoha obcích i regionech se osvědčilo zajištění svozu a likvidace odpadu pomocí komunální firmy KTS Ekologie s.r.o., která je ve stoprocentním vlastnictví obcí a měst, které tak mají možnost ovlivnit její chod a činnost a mají přehled o tom, jaká je ekonomika odpadového hospodářství.

Pro zájemce o toto řešení proběhla v červnu 2020 schůzka se zástupcem KTS Ekologie, kde byla obcím představena tato společnost a principy jejího fungování, které je založeno tom, že obce firmu vlastní a řídí. Po této schůzce pak proběhly v průběhu léta individuální konzultace na obcích, na základě kterých se 5 obcí z našeho svazku rozhodlo vstoupit do společnosti KTS ekologie a od 1.1.2021 se stanou jejími členy.

Svazek byl také úspěšný v žádosti o dotaci na zavedení dor-to-door systému svozu tříděných odpadů, do kterého se zapojilo celkem 7 obcí z regionu za účelem maximálně zvýšit míru separace odpadů z domácností. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele a samotnou realizaci předpokládáme v roce 2021.

Žádali jsme také o dotaci v projektu přecházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, ve které jsme se ucházeli o dotaci na nákup kompostérů pro 2 členské obce, ve kterém jsme byli rovněž úspěšní.

---

I v roce 2020 náš Svazek a činnost Centra společných služeb podpořil Jihomoravský kraj a Svaz měst a obcí ČR. Díky této podpoře jsme mohli pokračovat v poskytování služeb obcím v nezměněném rozsahu.