Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

V březnu a dubnu se postupně rozběhla stavba nových cyklostezek Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace.

Začalo se vytýčením sítí a ochranou plynovodu, který cyklostezka kříží, pokračovalo se vytýčením trasy v terénu, zátěžovými zkouškami únosnosti a začaly práce na sanaci zemní pláně (na zlepšování únosnosti podloží) ve směru od Blažovic do Jiříkovic. Sanace na tomto úseku už je téměř hotová a bude následovat trasa z Kobylnic do Prace, kde momentálně probíhá skrývka zeminy. Navazovat bude pokládka dalších vrstev.

Zatím všechno probíhá podle plánu, menší zdržení nastalo v souvislosti s tím, kdy napoprvé nevyšly zkoušky únosnosti, ale opakované zkoušky již byly v pořádku. Menší komplikace při založení stavby nastaly v částech, kde se po zimě vyskytly větší plochy pod vodou, proto je součástí projektu i zlepšení odvodnění v těchto místech, zejména na začátku trasy v Blažovicích. Termín dokončení (podzim 2021) ale zatím není ohrožen.

Na stavbě se konají pravidelné kontrolní dny za účastí investora (Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko), zhotovitele (společnost Swietelsky stavební s.r.o.) a také starostů obcí, na jejichž katastrech stavba probíhá. Na vše dohlíží technický dozor a také projektant.

Děkujeme všem občanům Blažovic, Jiříkovic, Kobylnic a Prace za pochopení a prosíme o trpělivost v dalším průběhu stavby. Věříme, že odměnou jim budou nové úseky cyklostezek, na kterých si přijdou na své všechny věkové skupiny při vycházkách i sportování.

V březnu a dubnu jsme také pracovali na vyúčtování I. etapy cyklostezek na Šlapanicku, které byly dokončeny v září 2020, a připravujeme I. a II. etapu cyklostezek na Pozořicku. I. etapa Pozořicka prošla (zatím úspěšně) několika koly hodnocení žádosti o dotaci. Čeká nás ještě finální hodnocení a pokud i tam uspějeme, bude následovat rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přípravné práce na druhé etapě Pozořicka budou obnoveny po rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo zamítnuto odvolání jednoho z účastníků řízení proti rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko